Evde Doktorluk Hizmeti

Pandemi, yaşlılık, engellilik gibi nedenlerle evde muayene, teşhis ve tedavi planlaması sunuyoruz.

  • Düzenli aralıklı genel kontrol (check-up)

  • Kronik hastalık takibi (Hipertansiyon, KOAH, Diyabet, Astım, Kalp hastalığı, Guatr, Alzheimer, Migren…)

  • COVID tanı ve tedavi

  • Gerekli koşullarda “Solunum Fonksiyon Testi” (SFT, bronkoskopi, EBUS)

  • Demans, Alzheimer, SVO(serbrovasküler olaylar), İnme, parkinson hastalığı

  • Uyku bozuklukları tanı ve tedavisi (uyku testi)

  • Kuru iğne uygulamaları (fibromiyalji, lokal kas spazmları, lokal ağrılı durumları) tedavisi

  • Tıbbi Danışmanlık (özel aile hekimliği)

  • Koruyucu sağlık hizmeti

  • Palyatif tedavi (ilerleyici veya ölümcül hastalık süreçlerinin destek tedavileri)

    –  GÖĞÜS HASTALIKLARI

    –  KARDİYOLOJİ

    –  NÖROLOJİ

    –  ORTOPEDİ

    –  DAHİLİYE

    –  DİYETİSYEN

    –  ve diğer branşlar…