GranuGEL Jel

GranuGEL® jel kuru yaralarda otolitik debridmanı desteklemek için kullanılır.
Kuru yaraları nemlendirmeye yönelik kanıta dayalı eylem planları, yaranın kurumasını önlemek için nemli bir yara ortamı oluşturma ve otolitik debridmanın gerçekleşmesini sağlamayı içerir.